Publikacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego “Zdrowie publiczne 3.0”

Publikacja „Zdrowie Publiczne 3.0” to wnioski oraz rekomendacje płynące z obserwacji sytuacji zdrowia publicznego w trakcie pandemii, w ujęciu globalnym, skonfrontowane z istniejącym paradygmatem zdrowia publicznego (zastosowanie globalnej perspektywy pozwoliło na zminimalizowanie ilości informacji poświęconych Polsce, jednakże dla autorów stanowiła ona stały punkt odniesienia).

Continue reading

Trwa anonimowe badanie ankietowe “Ocena warunków pracy i kondycji zdrowotnej pracowników medycznych w czasie pandemii COVID-19, porównanie za okres II połowy 2020 roku vs I połowy 2021 roku”

PRACOWNIKU OCHRONY ZDROWIA WYPOWIEDZ SIĘ! Trwa badanie ankietowe “Ocena warunków pracy i kondycji zdrowotnej pracowników medycznych w czasie pandemii COVID-19, porównanie za okres II połowy 2020 roku vs I połowy 2021 roku”

Continue reading

USA – ogólnokrajowa ankieta wśród pracowników pierwszej linii opieki zdrowotnej wykazała strach i niebezpieczne warunki pracy

„Ta ankieta daje głos amerykańskim pracownikom służby zdrowia, którzy byli na pierwszej linii frontu COVID-19” – powiedział David Michaels, profesor ochrony środowiska i zdrowia w pracy na George Washington University i były administrator Administracji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. . „Pracownicy opieki zdrowotnej mają cenną wiedzę z pierwszej ręki na temat tej pandemii, a ten raport zawiera zalecenia, które mogą pomóc w utrzymaniu stałego kursu USA teraz i w przyszłości”, więcej…

Raport z badania