COVID-19, a wielodyscyplinarna opieka nad chorymi na raka płuca: przegląd i komentarz oparty na dowodach (j.angielski)

COVID-19 and the multidisciplinary care of patients with lung cancer: an evidence-based review and commentary

British Journal of Cancer https://doi.org/10.1038/s41416-021-01361-6

Na całym świecie rak płuc jest poważnym obciążeniem chorobowym. Wskaźniki przeżycia pozostają niskie, a wczesna diagnoza ma kluczowe znaczenie.

Zapewnienie opieki nad rakiem płuc podczas obecnej pandemii stanowiło poważne wyzwanie, w tym potencjalne nakładanie się objawów między zapaleniem płuc wtórnym do COVID-19 a rakiem płuc (takie jak zmęczenie, kaszel i trudności w oddychaniu) utrudniają różnicować je klinicznie.

Pacjenci są narażeni na ryzyko zakażenia podczas diagnostyki i leczenia oraz terapii onkologicznych. Pacjenci zagrożeni rakiem płuca lub zdiagnozowani z rakiem płuca częściej są w starszym wieku, są obecnie palaczami lub byli palaczami i mają wyższy poziom chorób współistniejących, co dodatkowo zwiększa ryzyko powikłań podczas zakażenia COVID-19.

ZOBACZ ARTYKUŁ

Recommended Posts