Skip to content

O Naszym Zespole

INSTYTUT fundacjI thorax

NIEZALEŻNY SPOŁECZNY KOMITET DORADCZY

Kto tworzy Instytut Fundacji Thorax?

Poznaj Nasz Zespół

Zrzut ekranu 2022-01-09 034600

SPOTKANIA

Zrzut ekranu 2022-01-09 034647

DEBATY

Zrzut ekranu 2022-01-09 035511

EKSPERTYZY

Pracownik medyczny w warunkach kryzysu epidemicznego - ocena bezpieczeństwa zdrowotnego, zawodowego, ekonomicznego i prawnego

REZULTATY

Zarząd i wolontariusze Fundacji Thorax

Nasze cele

Ochrona i promocja zdrowia w zakresie ryzyka chorób klatki piersiowej i chorób powiązanych.

Działania na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia.

Działania na rzecz poprawy dostępności diagnostyki i leczenia chorych.

Działania na rzecz unowocześnienia działalności profilaktycznej, diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej dotyczącej klatki piersiowej i chorób powiązanych.

Pomoc materialna i społeczna pacjentom dotkniętym problemem chorób klatki piersiowej i nowotworu oraz ich rodzinom, a zwłaszcza tym pacjentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz niepełnosprawnym, których niepełnosprawność powstała w wyniku chorób klatki piersiowej, w tym onkologicznych ub skutków ubocznych ich leczenia.

Wpływanie na rozwoju polityki zdrowotnej państwa i władz lokalnych.

Upowszechnianie wiedzy medycznej, w szczególności dotyczącej chorób klatki piersiowe i nowotworów.

Wspieranie rozwoju nauki i edukacji personelu medycznego oraz społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób, rozwoju technologii diagnostycznej i leczniczej oraz aktualnych doniesień medycznych, społecznych, prawnych i innych związanych z poprawą życia, zdrowia i funkcjonowania społeczeństwa.

Wspieranie innych podmiotów (publicznych i niepublicznych) w celu wypracowania oraz wdrożenia kompleksowej, spójnej i interdyscyplinarnej koncepcji strategii profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów

Podejmowanie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia, w tym poprzez niesienie pomocy w postaci pracy społecznej członków Fundacji, świadczeń pieniężnych, rzeczowych, jak i pozyskiwanie i korzystanie ze wsparcia samorządu do wykonania podejmowanych inicjatyw.

PRZEWODNICZĄCA INSTYTUTU FUNDACJI THORAX

EWA SIERKO

PROF. DR HAB. N. MED.

Specjalista radioterapii onkologicznej

ewa-1024x683

KOORDYNATOR PROJEKTU

Ewelina Naumnik

Koordynator Projektu finansowanego z dotacji PROO4

MBA w ochronie zdrowia

ewelina-1024x683

KOORDYNATORZY ZADAŃ 

Adam Naumnik

KOORDYNATOR PROJEKTU BADAWCZEGO

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

DR HAB. N.MED. ANNA MOSIOŁEK

KOORDYNATOR PROJEKTU ZDROWY MEDYK

Specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta

DR N. MED. TOMASZ FILIPOWSKI

KOORDYNATOR PROJEKTU TECHNOLOGIA I ZDROWIE

Specjalista radioterapii onkologicznej

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

dr hab. n.med. Mirosław Kozłowski

Specjalista chirurgii klatki piersiowej

Prezes Fundacji Thorax

dr n.med. Anna Michalska-Falkowska

Specjalista farmacji

dr n.med. Joanna Filipowska

Specjalista rehabilitacji onkologicznej

dr prawa Eliza Szadkowska

Specjalista ds prawa i III sektora

Prezes FCIS

dr ekonomii Joanna Jończyk

Specjalista ds Zarządzania

dr n.med Mirosław Rybałtowski

Specjalista ratownictwa medycznego

Tomasz Goździkiewicz

Specjalista ds. zarządzania w placówkach ochrony zdrowia

Maciej Falkowski

Specjalista ds. socjologii oraz nowych technologii

dr prawa Emilia Truskolaska

Specjalista ds. prawa karnego

Ewa Wiśniewska

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i księgowość w placówkach ochrony zdrowia

Dr n. med. Justyna Mierzejewska

Specjalista alergologii i pulmonologii

Ewelina Szarkowska

Specjalista psychologii i psychoonkologii

Marcin Lachowicz

Radca Prawny

Konrad Zuzda

Lekarz stażysta

Marcin Tomkiel

Specjalista ds. PR

Natalia Owsianko

Studentka UMB Wydział lekarski

Miłosz Nesterowicz

Student UMB Wydział lekarski

Karolina Naumnik

Studentka GUMED Wydział psychologii

Partnerzy

Fundacja rozwoju profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób klatki piersiowej thorax

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa

Narodowy Instytut Wolności